Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС организира уебинар на тема „Използване на стандарти в обществените поръчки“, който ще се проведе онлайн на 29 март 2022 г.

Техническите спецификации, изготвяни от възложителите в публичния сектор, трябва да осигуряват възможност за конкуренция при обществените поръчки, както и за постигане на целите за устойчивост. За тази цел следва да бъде възможно подаването на оферти, които отразяват разнообразието от технически решения, стандарти и технически спецификации на пазара, включително изготвяните въз основа на критерии за изпълнение, свързани с жизнения цикъл и устойчивостта на производствения процес на строителството, доставките и услугите.

Целта на уебинара е да бъдат запознати както представителите на възложителите на обществени поръчки, така и представителите на фирмите и организациите, които подават оферти и участват в състезателната процедура, с основните принципи и правила в стандартизацията и оценяването на съответствието, използването на стандарти и технически спецификации при съставяне на техническите задания на обществените поръчки, както и с доказателствата за съответствие с тях при оценката на предложенията.

Лектор: инж. Ивелин Буров, Председател на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за участие в уебинара.

Желаещите да участват в уебинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес на електронна поща най-късно до 15:00 ч. на 28.03.2022 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org