Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС организира обучение на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията“

Българският институт за стандартизация организира обучение на тема „Вътрешен одит на системи за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27013, ISO/IEC TR 20000-7, ISO 19011)“, което ще се проведе онлайн на 18 и 19 май 2022 г.

Участниците ще бъдат запознати с изискванията за изграждане и поддържане на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на най-новите версии на стандартите. Ще получат насоки за интегриране и за връзка между системите за управление на сигурността на информацията, системите за управление на качеството и системите за управление на информационните услуги. Ще получат знания за принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити и ще изградят практически умения за управление на програмата за одити и извършване на одит на системи за управление.

Подробна информация за темите, които ще бъдат представени в курса, ще откриете в приложената програма.

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев, IRCA ISO 27001 сертифициран одитор/водещ одитор, член на УС на БИС.

След преминаване на курса и успешно положен изпит участниците получават Сертификат за вътрешен одитор на системи за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандартите ISO/IEC 27001 и ISO 19011.

Таксата включва: двудневно обучение, материалите от курса, провеждане на изпит, издаване на сертификат.

Желаещите да участват в уебинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес на електронна поща най-късно до 15.00 ч. на 17.05.2022 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827

ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Общ преглед и речник (ISO/IEC 27000:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2013, включително Cor. 1:2014 и Cor. 2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Кодекс за добра практика за управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2013, включително Cor. 1:2014 и Cor. 2:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Управление на сигурността на информацията (ISO/IEC 27002:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Управление на риска за сигурността на информацията (ISO/IEC 27005:2018)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Методи за сигурност. Указания за съвместно внедряване на ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 20000-1

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 7: Ръководство за интегриране и връзка на ISO/IEC 20000-1:2018 с ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013 (ISO/IEC TR 20000-7:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още