Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС бе организатор и домакин на пленарна среща на CEN/TC 155 "Пластмасови тръби и тръбопроводни системи"

**БИС бе организатор и домакин на пленарна среща на CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”**
На 15 и 16 май 2013 г. Българският институт за стандартизация заедно с Българската асоциация на производителите на пластмасови тръби бяха домакини на 53-та пленарна среща на европейския технически комитет по стандартизация **CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи”**, който разработва стандарти, съдържащи изисквания за пластмасови тръби, свързващи части и системи, а също и методи за изпитването им.
Под домакинството на БИС се проведоха заседанията на **РГ 16 „Системи, приложими за гореща и топла вода”**, както и заседанието на ръководителите на работните групи към CEN/TC 155.
Пленарната среща се проведе в Грандхотел София с финансовото съдействие на следните организации: Пайплайф България” ЕООД, „Инфракомплект” и „ФлашКо” ООД. На срещата присъстваха 59 експерти от 20 европейски страни - членки на CЕN.
В състава на българската делегация бяха включени представители на производители на пластамсови тръби и свързващи части, на лаборатории за изпитване на тези продукти и на държавната администрaция.
Най-важният въпрос, обсъден на пленарната среща, бе проблемът с продължаване на работата по т. нар „umbrella” стандарти (prEN 15012 до prEN 15015), които са предвидени да бъдат хармонизирани, като ще обхващат отделни групи от стандарти, съдържащи изисквания за продукти, предназначени за конкретно приложение.
Освен пленарната среща на 14 май в сградата на БИС се проведе заседанието на Работна група 16 „Системи, приложими за гореща и топла вода”. То се състоя в залите на Центъра за срещи, семинари и обучения, преустроени и оборудвани в изпълнение на проект „Усъвършенстване на системата за стандартизация в България”, финансиран по ОП „Конкурентноспосбност” В него взеха участие 16 експерти от различни европейски страни и беше ръководено от г-н J-Å. Sund от Финландия - ръковдител на работната група. На заседанието присъстваха български представители от следните организации: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, „Пайплайф България” ЕООД, „ФлашКо” ООД – Пловдив, „Деворекс” – Пловдив.
Сред основните обсъдени въпроси бе и разработването на тамплетна форма за част 7 „Ръководство за оценяване на съответствието” на системите стандарти, които са в обхвата на дейност на тази работна група.
![](/images/upload/Novini/images/CEN_TC_155_BG2.jpg)
**На пленарна среща на CEN/TC 155 „Пластмасови тръби и тръбопроводни системи” в София присъстваха най-много делегати в сравнение с предходни години**
![](/images/upload/Novini/images/CEN_TC_155_BG1.jpg)
**Председателят на CEN/TC 155 г-н Reniers и секретарят г-н Zomers**
![](/images/upload/Novini/images/CEN_TC_155_BG3.jpg)
**Българските представители**