Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Безопасната работа в условия на пандемия – темата на новия брой на списание „БДС Компас“

Първият брой на списание „БДС Компас” за тази година излиза в смутно време, в което често сме далеч от колеги и офиси. Затова решихме да разкажем за стандартите, които ни помагат да сме здрави, да работим, да уважаваме колегите си и да изпълняваме служебните си роли.

Представяме СД ISO/PAS 45005 Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията COVID-19 - бързият и навременен отговор на международната стандартизационна общност за работните условия по време на пандемията от COVID-19. Той включва практически препоръки как да се управляват рисковете и са подходящи за всякакъв вид организации. Организациите, използващи БДС ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане могат да използват новия стандартизационен документ, за да допълнят информацията за своята система за управление на безопасността и здравето при работа.

Разказваме и за БДС EN ISO 22301 Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания, който уточнява общи правила, а степента на прилагането им зависи от работната среда и сложността на организацията.

Пандемията от COVID-19 показа колко несигурен, променлив и нестабилен е светът, в който живеем. Тежките препятствия през бизнеса в цял свят, независимо от дейността, обхвата и големината, показаха и важността на човешките ресурси, на които е посветена предлаганата нова колекция от стандарти.

Представяме опита на БИС и поемането на предизвикателството да се осигури непрекъснатост на работата и опазване здравето на служителите, разказваме и как осъществихме важни дейности в тежките условия на пандемия.

В рубриката „Знаете ли, че” разказваме за нещо, без което вече не излизаме от вкъщи – маските за лице. Представяме СД CEN/CWA 17553:2020 Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване, документ, който определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за еднократна или многократна употреба.

Разгледай

Безопасна работа в условия на пандемия

Бр. 1/2021 г. - Безопасна работа в условия на пандемия В този брой акцентът е върху стандарти и стандартизационни документи, които ни помагат да сме здрави, да работим, да уважаваме колегите си и да изпълняваме служебните си роли в условия на пандемия