Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Безопасна работа в условия на пандемия

Бр. 1/2021 г. - Безопасна работа в условия на пандемия

В този брой акцентът е върху стандарти и стандартизационни документи, които ни помагат да сме здрави, да работим, да уважаваме колегите си и да изпълняваме служебните си роли в условия на пандемия - СД ISO/PAS 45005 Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията COVID-19, БДС ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане, БДС EN ISO 22301 Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания, СД CEN/CWA 17553:2020 Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване.