Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект ISTRA

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект ISTRA

На 16 и 17 ноември 2016 г. в Българския институт за стандартизация се проведе първата партньорска среща по международния проект ISTRA („Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара”).

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики – стратегически партньорства”, управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Национална агенция на програмата за България.

Двегодишният проект ще се изпълнява в партньорство между Бургаския свободен университет (координатор), Българския институт за стандартизация, Латвийския културен колеж, Бюрото по стандартизация на Центъра за стандартизация, акредитация и метрология на Латвия, Технологичния лицей „Джордж Бибеску”, Крайова, Румъния, Средното електротехническо училище, Прешов, Словакия и Професионалната търговска гимназия, Бургас.

Целта на проекта е да подпомогне професионалното образование и обучение, които да бъдат по-добре ориентирани към пазарните условия чрез създаване на програми за дистанционно обучение по важни международни стандарти. В рамките на проекта ще бъдат разработени обучителни програми по две от най-популярните серии международни стандарти за системи за управление – ISO/IEC 27000 за сигурност на информацията и ISO 31000 за управление на риска, които ще бъдат предлагани за обучение във виртуална среда.

Целевата група на обученията са ученици от професионалните училища, студенти и възрастни, които желаят да продължат своето обучение, както и преподаватели от съответните обучителни институции. Преминалите обучителните програми преподаватели ще се научат, от една страна, да провеждат обучения по стандарти, а от друга – да го правят във виртуална среда. Обучаемите ще придобият основни знания по стандартизация и умения да прилагат стандартите в своята професионална дейност.

Избраните стандарти за обучение на практика могат да бъдат прилагани в широк кръг организации, независимо от тяхната големина, характер или организационна специфика и са едни от най-широко разпространените стандарти в международен мащаб.

БИС ще бъде отговорен партньор за изпълнението на един от интелектуалните продукти – разработване на обучителна програма по ISO 31000, а Центърът за стандартизация, акредитация и метрология на Латвия ще отговаря за програмата по ISO 27000. Бургаският свободен университет ще води дейността по разработване на виртуалната обучителна среда.

На първата партньорска среща присъстваха представители на всички участващи организации, като откриването на срещата беше уважено и от експерта, отговарящ за проекта от ЦРЧР – г-н Ясен Спасов. От страна на БИС участваха Ванина Пенчева, Митко Мирчев, Петър Лозев, Росица Георгиева и Сийка Златанова.

Началото на срещата беше поставено с представяне на всяка от организациите – партньори, а г-н Янислав Желев – представител на Бургаския свободен университет и координатор, направи преглед на целите, основните дейности, графика и очакваните резултати от проекта. Росица Георгиева представи дейността на БИС, а Петър Лозев представи стандарта ISO 31000. Стандартът ISO 27000 беше представен от мениджъра на Бюрото по стандартизация на Латвия – г-н Ингарс Пилманис. Беше направена и демонстрация на функционалностите, които предлага виртуалната работна среда, на преподавателите и обучаемите. Участниците бяха запознати с правилата за изпълнение на проекта и определиха членовете на основните работни групи, които ще управляват проекта: съвет за управление на проекта, екип за обучение и методология и екип за качество и оценка. Във всяка от тези групи беше включен и по един представител на БИС.

Представени бяха проекти на стратегия за управление, стратегия за популяризиране на проекта и разпространение на резултатите, разработен беше подробен план за работа през първата година с конкретни задачи, срокове и отговорници.

Актуална информация за изпълнението на проекта ще може да проследявате на сайта на проекта, който е в процес на разработка, както и на сайта на БИС.

Всеки, който желае да бъде включен в списък на заинтересованите лица и организации, които да получават информация за развитието по проекта, може да заяви това на имейл: rositsa.georgieva@bds-bg.org.