Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект B-Green-ED

На 7 декември 2022 г. в Българския институт за стандартизация се проведе първата партньорска среща на международния проект „Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации“ (B-Green-ED).

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, управлявана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Националната агенция на програмата за България.

Основната цел на проекта е да подпомогне европейската зелена икономика и постигането на целите за климата чрез развитие на иновативни практики във висшето образование. Това ще бъде постигнато чрез създаване на микроквалификации, в които студентите ще се обучават по стандарти, които подкрепят зелените цели. Учебните програми ще бъдат разработени в сътрудничество между два национални стандартизационни органи и четири университета, участващи в проекта.

Крайната цел е да се подпомогне предоставянето на гъвкаво, достъпно и приобщаващо образование относно стандартите и стандартизацията, което е отчетено като липса в европейската образователна система. Подобрените университетски програми ще осигурят на индустрията квалифицирани млади специалисти, които са в състояние да отговорят на потребностите на пазара на труда и могат да подкрепят бизнеса със специфични знания, умения и иновации, в унисон с европейските политики и цели в прехода към зелена и цифрова икономика.

Основният резултат от проекта ще бъде разработването най-малко на 10 курса за микроквалификации, на платформа за цифрово обучение, с учебни програми и учебно съдържание, свързани със стандартите в подкрепа на европейския зелен преход. В края на изпълнението на проекта микроквалификациите ще бъдат официално валидирани от партньорските университети на национално ниво.

Проектът се изпълнява от:

БИС ще бъде водещ партньор за реализацията на един от работните пакети (РП) – разработване на микроквалификации.

На първата официална среща участие взеха представители на всички партньорски организации. От страна на БИС, освен екипа за управление на проекта, присъстваха и г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор, и г-жа Лилия Костова, директор на дирекция „Стандартизация“.

Събитието започна с представяне на всяка партньорска организация. Г-н Янислав Желев – представител на Бургаския свободен университет (координатор на проекта), направи преглед на целите, основните дейности, графика и очакваните резултати от проекта.

Кратки презентации на работните пакети „Проучване“, „Разработване“ и „Прилагане“ бяха направени от съответните водещи организации на работните пакети – г-н Янислав Желев (БСУ), г-жа Росица Георгиева (БИС) и г-н Луис Мануел Санчес Руис (UPV).

Партньорите обсъдиха в детайли управлението на проекта, финансовите въпроси и бюджета, административните и финансови правила на Еразъм+, както и предстоящите задачи и срокове в работен пакет „Проучване“.

Мерките и индикаторите за осигуряване на качеството бяха обяснени от г-жа Михаела Питу, представител на ASRO, които ще водят тази дейност. Накрая партньорите обсъдиха и постигнаха съгласие относно дейностите по популяризиране, предложени от г-жа Ирена Зиметейтайт (MRU).

Актуална информация за проекта ще бъде публикувана на сайта на проекта, който е в процес на разработка, както и на уебсайта на БИС – секция За нас→Проекти→Текущи.