Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Дейност на БИС в подкрепа на МСП

Отчети на БИС в подкрепа на МСП

Отчети, които представят усилията на БИС в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) в процеса на използване на стандартите и насърчаването им за участие в стандартизационния процес.

Ползите от стандартите за МСП

Видео за ползите от стандартите за МСП

Нов електронен инструмент по стандартизация в подкрепа на предприемачеството и МСП

Нов представител на интересите на МСП в европейската стандартизационна система

Small Business Standards (SBS) е нова асоциация, която представлява интересите на европейските малки и средни предприятия (МСП) в европейските и международните стандартизационни системи.

Европейска конференция на тема „МСП и Стандартизацията”

Проведе се семинар за малки и средни предприятия на тема "Включване на МСП в стандартизацията"

Нова онлайн платформа на CEN и CENELEC за МСП

Новата онлайн платформа "МСП - инструментариум за решения" е разработена от CEN и CENELEC въз основа на дискусии с членовете от цяла Европа и в тясно сътрудничество с NORMAPME

Онлайн платформа за малките и средните предприятия (МСП)

Работна група на европейските организации по стандартизация (CEN и CENELEC) е разработила онлайн платформа *Инструментариум с решения за МСП (SME Toolbox of Solutions)*, насоченa към подпомагане на отделните МСП

Семинар за малки и средни предприятия на тема „Включване на МСП в стандартизацията”