Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

B-Green-ED - Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации

BOOSTING THE GREEN FUTURE VIA UNIVERSITY MICRO-CREDENTIALS

ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРСОВЕ ЗА МИКРОКВАЛИФИКАЦИИ

Проект 2022-1-BG01-KA220-HED-000085821

На 1 ноември 2022 г. Българският институт за стандартизация стартира участието си в изпълнението на двугодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия: „Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации (B-Green-ED)“ и управляван от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Националната агенция на програмата за България.

Основната цел на проекта е да подпомогне европейската зелена икономика и постигането на целите за климата чрез развитие на иновативни практики във висшето образование. Това ще бъде постигнато чрез създаване на микроквалификации, в които студентите ще се обучават по стандарти, които подкрепят зелените цели. Учебните програми ще бъдат разработени в сътрудничество между два национални стандартизационни органи и четири университета, участващи в проекта.

Крайната цел е да се подпомогне предоставянето на гъвкаво, достъпно и приобщаващо образование относно стандартите и стандартизацията, което е отчетено като липса в европейската образователна система. Подобрените университетски програми ще осигурят на индустрията квалифицирани млади специалисти, които са в състояние да отговорят на нуждите на пазара на труда и които могат да подкрепят бизнеса със специфични знания, умения и иновации, в унисон с европейските политики и цели в прехода към зелена и цифрова икономика.

Основният резултат от проекта ще бъде разработването на най-малко 10 курса за микроквалификации, на платформа за цифрово обучение, с учебни програми и учебно съдържание, свързани със стандартите в подкрепа на европейския зелен преход. В края на изпълнението на проекта микроквалификациите ще бъдат официално валидирани от партньорските университети на национално ниво.

Проектът се изпълнява от:

За повече информация можете да се свържете с:

Университетите идентифицираха основните области за разработване на обучения по стандарти

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект B-Green-ED