Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

B-Green-ED - Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации

BOOSTING THE GREEN FUTURE VIA UNIVERSITY MICRO-CREDENTIALS

ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ ЧРЕЗ УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРСОВЕ ЗА МИКРОКВАЛИФИКАЦИИ

Проект 2022-1-BG01-KA220-HED-000085821

На 1 ноември 2022 г. Българският институт за стандартизация стартира участието си в изпълнението на двугодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия: „Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации (B-Green-ED)“ и управляван от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – Националната агенция на програмата за България.

Основната цел на проекта е да подпомогне европейската зелена икономика и постигането на целите за климата чрез развитие на иновативни практики във висшето образование. Това ще бъде постигнато чрез създаване на микроквалификации, в които студентите ще се обучават по стандарти, които подкрепят зелените цели. Учебните програми ще бъдат разработени в сътрудничество между два национални стандартизационни органи и четири университета, участващи в проекта.

Крайната цел е да се подпомогне предоставянето на гъвкаво, достъпно и приобщаващо образование относно стандартите и стандартизацията, което е отчетено като липса в европейската образователна система. Подобрените университетски програми ще осигурят на индустрията квалифицирани млади специалисти, които са в състояние да отговорят на нуждите на пазара на труда и които могат да подкрепят бизнеса със специфични знания, умения и иновации, в унисон с европейските политики и цели в прехода към зелена и цифрова икономика.

Основният резултат от проекта ще бъде разработването на най-малко 10 курса за микроквалификации, на платформа за цифрово обучение, с учебни програми и учебно съдържание, свързани със стандартите в подкрепа на европейския зелен преход. В края на изпълнението на проекта микроквалификациите ще бъдат официално валидирани от партньорските университети на национално ниво.

Проектът се изпълнява от:

За повече информация можете да се свържете с:

Проект B-Green-ED – разработени са 12 курса по стандарти за микроквалификации

Проект B-GREEN-ED беше представен на 20.09.2023 по време на извънредното Общо събрание на БИС

БИС започна разработването на обучителните материали по стандарти за създаване на курсове за микроквалификации

Университетите идентифицираха основните области за разработване на обучения по стандарти

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект B-Green-ED