Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Архив ОП

Ваучери за храна 2022 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.”

Ваучери за храна 2021 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/ за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.”

Ваучери за храна 2020 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация БИС” за една календарна година

Доставка на компютърна техника

Доставка на компютърна техника за нуждите на Български институт за стандартизация (БИС)

Ваучери за храна 2019 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

Ваучери за храна 2018 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

Ваучери за храна 2017 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Български институт за стандартизация /БИС/” за една календарна година

Превод на европейски стандарти на български език - 2015 г.

Публична покана, по реда на глава осем „А” от ЗОП (отм.), с предмет: Превод на европейски стандарти на български език

Ваучери за храна - 2016 г.

Доставка на ваучери за храна за 70 служители за една година от подписване на договора.