Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

За нас

БИС

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.

Проекти

Повече информация за изпълнени и текущи проекти от Българският институт за стандартизация

Членство в БИС

Съгласно чл. 8 от Закона за националната стандартизация членове на БИС могат да бъдат юридически лица, които желаят да подкрепят дейността по националната стандартизация и са съгласни да спазват Устава на БИС

Организации

Като национален орган за стандартизация БИС представлява Република България в международните (ISO, IEC) и европейските (CEN, CENELEC) организации за стандартизация.

Достъп до обществена информация в БИС

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Българския институт за стандартизация.

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Профил на купувача

В тази страница се публикува информация съгласно глава пета, раздел IV от Закона за обществените поръчки - "Профил на купувача".

Кариера в БИС

Търсите работа? Присъединете се към нас!