Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за създаване на нов технически комитет на ISO „Покривни и хидроизолационни строителни материали”

Централният секретариат на ISO получи предложение от ГОСТ (Руската национална организация за стандартизация) за създаване на нов технически комитет в областта на покривни и хидроизолационни строителни материали. ГОСТ е готов да поеме секретариата на новия технически комитет.

ОБХВАТ: Стандартизация на материали и компоненти, използвани за проектиране на покриви и строителни процеси, както и материали, използвани за хидроизолация в строителството.

Инфраструктурата е средство за трансформиране на страни с ниски и средни приходи в развиващи се или развити. Бързата урбанизация в развиващите се икономики и продължаващата урбанизация в напредналите икономики са основните двигатели на вложенията в инфраструктура. Увеличаването на вложенията в инфраструктура е свързано с възникването на голямо търсене на инфраструктурни разработки в частния и публичния сектор, като електроцентрали, електрически мрежи, водоснабдителни и пречиствателни станции, пътища, железопътни линии, летища, мостове, телекомуникационни мрежи, училища и болници. Строителството и строителната индустрия изискват високоефективни материали, които са здрави, леки, високоефективни, издръжливи и гъвкави. Качеството и ефективността на строителните материали трябва да бъдат изключително неизменни, като в резултат на това търсенето на покривни и хидроизолационни строителни материали се увеличава във връзка с инфраструктурно развитие. Нарастващото население в развиващите се региони, особено в Азиатско-тихоокеанския регион, и необходимостта от подобрена инфраструктура се очаква да стимулират глобалното потребление на покривни и хидроизолационни строителни материали. Общият брой на населението е бил около 7,7 милиарда през 2019 г., като Азиатско-тихоокеанският регион има приблизително 60% от общото население. Приблизително 80% от световното население живее в развиващите се страни, където има нарастващо търсене на жилища и градска инфраструктура. Според ООН се очаква населението на света да достигне 8,5 милиарда до 2030 г. и 9,7 милиарда до 2050 г., което допълнително ще наложи изграждането на жилища, търговски центрове, пътища и съоръжения за управление на отпадъците и водите. Съществуват големи възможности за развитие и подобряване на качеството на инфраструктурата в Русия, Китай, Бразилия, Индия, Югоизточна Азия и други развиващи се икономики. Очаква се потреблението на покривни и хидроизолационни строителни материали да се увеличи, тъй като тези материали играят ключова роля за подобряване на цялостното качество и дълготрайност на инфраструктурата. По този начин тази област на стандартизация е предназначена да включи всички членове на ISO.

Създаването на нов ISO/TC „Покривни и хидроизолационни строителни материали” ще съдейства за ускоряване на стандартизацията в областта на материалите и продуктите за изграждане на покриви. В момента все още не са разработени стандарти на ISO в тази област. Съществува голямо разнообразие от стандарти за покривни материали на регионално, национално и отраслово ниво, докато консенсусното международно изискване отсъства. Създаването на нов технически комитет ще направи възможно разработването на набор от нови стандарти на ISO през следващите години, което ще позволи нарастване на обема на световната търговия с покривни и хидроизолационни материали.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този нов технически комитет. В случай на одобряване на предложението от националните органи по стандартизация БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или наблюдател.

Всеки заинтересован може да изпрати мнение по предложението до 20.04.2021 г. на електронната поща на инж. Калин Биков: kalin.bikov@bds-bg.org, тел. 02/81 74 595.

Оригиналът на предложението можете да намерите тук: