Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Нова награда на ISO

**Нова награда на ISO**
Международната организация за стандартизация (ISO) учреди нова награда, наречена „Наградата на ISO”. Тя ще бъде връчена за първи път по време на Генералната асамблея на ISO в Санкт Петербург тази година.
Целта на Наградата на ISO е да открие личност с изключителен принос за разбирането или прилагането на международните стандарти по начин, който предлага съществено различен подход при справяне със съвременните глобални предизвикателства. Тези глобални предизвикателства могат да бъдат технологични, икономически и/или социални. Ще бъде награден лидер от сферата на бизнеса, държавното управление или академичните среди извън общността на ISO. Наградата е насочена към хора, които не участват в техническите комитети на ISO или в националните огледални комитети и не работят в Централния секретариат на ISO или в организациите – членове на ISO.
Наградата включва:
За по-подробна информация - [www.iso.org/iso/iso-awards.htm](http://www.iso.org/iso/iso-awards.htm)
Желаещите могат да кандидатстват на най-късно до **5 юли 2013**. След разглеждане на получените кандидатури Съветът на ISO ще избере победителя.