Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

35-а Генерална асамблея на ISO и открита сесия на тема "Иновации, устойчиво развитие и стандарти"

**35-а Генерална асамблея на ISO и открита сесия на тема „Иновации, устойчиво развитие и стандарти”**
Освен с настъпването на есента за стандартизационната общност по целия свят месец септември е времето за равносметка, когато делегации от всички национални органи за стандартизация, членове на ISO, се събират, за да споделят своя опит, идеи и постигнати резултати от изминалата година и заедно да начертаят бъдещи действия в посока усъвършенстване на системата по стандартизация в световен мащаб.
Тази година Генералната асамблея на ISO се проведе от 19 до 21 септември в Сан Диего, САЩ, под домакинството на Американския институт за национална стандартизация (ANSI). Представители на БИС бяха г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС, и г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС.
Всяка Генерална асамблея на ISO се провежда с идеята да фокусира вниманието върху конкретна актуална тема, която е с първостепенна роля за разработването на стандарти на ISO. Тази година темата на Откритата сесия бе „Иновации, устойчиво развитие и стандарти”, в рамките на която се проведе дискусия по различни представени от лектори теми, като „Икономиката на устойчивото развитие – една гледна точка на малките и средните предприятия”, „ISO 50001 – търговската гледна точка”, „Стандарти и иновации чрез публично частно партньорство”, „Стандарти и иновации”, „Устойчиви сгради чрез принципа на „смарт” строителство.”
Генералната асамблея на ISO e събитието, което отдава дължимото на онези технически комитети и личности, които имат най-голям принос за международната стандартизация през текущата година. Тази година международната награда на ISO за креативност и иновативност при разработването на стандарти „Lawrence D. Eicher Leadership” бе връчена на техническия комитет на ISO за енергийно управление, ISO/TC 242 „Energy management”, създал международния стандарт ISO 50001 *„Energy management systems – Requirements with guidance for use”.*
Генералната асамблея на ISO e и събитието, на което се обсъжда широк обхват от технически, административни и финансови въпроси, свързани с дейността на организацията, по-съществени от които бяха: преглед на сътрудничеството на ISO с други международни организации за стандартизация като IEC , ITU и WTO, преглед на работата на Техническия съвет на ISO (Technical Management Board), обсъждане на програмата и бюджета за 2013 година, обсъждане на участието на развиващите се страни в работата по стандартизация и други. Годишният отчет на ISO, одобрен по време на асамблеята, поставя акцент не само върху това, което самата организация има да каже за дейността си през изминалата година, но дава думата на потребителите, на ползвателите и на всички заангажирани страни в процеса на разработване на международни стандарти да дадат своето мнение за работата на ISO през 2012 г.
В рамките на Генералната асамблея се състоя и среща на комитета на ISO за развиващите се страни - DEVCO (ISO Committee on Developing Country).
Проведе се и дискусия по въпроси и теми, предвидени да залегнат в Стратегическия план на ISO за 2011-2015, по-съществени от които бяха:
![](/images/upload/Novini/images/ISO_SanDiego_2012_1.jpg)
**Представителите на БИС**
![](/images/upload/Novini/images/ISO_SanDiego_2012_2.jpg)
**35-а Генерална асамблея на ISO**