Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

19-та Годишна срeща на CEN/TC 248 “Текстил и продукти от текстил”

**19-та Годишна ср****e****ща на** **CEN****/****TC** **248 “Текстил и продукти от текстил”**

В периода от 29.10 2007 г. до 01.11. 2007 в гр. София се проведе 19-та Годишна среща на CEN/TC 248 “Текстил и продукти от текстил”, домакин на която беше Българският институт за стандартизация.

По време на срещата се проведоха заседания на отделните работни групи, където се обсъдиха конкретни проекти за стандарти. В последния ден от срещата се състоя и заключителното пленарно заседание. В заседанията на работните групи участие взеха експерти, представители на националните органи по стандартизация на следните страни: Белгия, България, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Холандия, Чешка република и Швеция. Българският институт за стандартизация участва с експерти от БИС/ТК 44 “Текстил и облекло”, чиято дейност се представи от неговия председател проф. Хардалов.

На пленарното заседание приветствие към участниците поднесе изпълнителният директор на БИС г-жа Мая Станева, след което продължи деловата работа и се взеха решения, свързани с дейността по стандартизация в областта на текстила, нанотехнологиите, модния текстил, козметичния текстил, безопасността на текстила като цяло и по-специално на текстила, предназначен за деца, забавяне на горимостта и намаляване на отделянето на токсични вещества при горене на текстилните продукти, предназначени за вътрешен интериор, включително обзавеждане на обществени сгради, домакинства и транспортни средства. Дискутираха се и въпроси, свързани с прилагането на стандартите в текстилната индустрия.

Г-н Франк Мур, председател на CEN/TC 248, г-н Тим Белами, секретар на CEN/TC 248, нееднократно изявиха своето задоволство от добрата организация на годишната среща от страна на Българския институт за стандартизация.

По мнение на участниците 19-та Годишна среща на CEN/TC 248 “Текстил и продукти от текстил” e била полезна за българските производители на текстил и облекло и е дала възможност на голям брой експерти от българска страна да се запознаят с насоките за развитие на дейността по стандартизация в областта на текстила, да обменят мнения и опит по професионални въпроси, както и да получат изключително ценна информация за разработването на стандарти в областта на текстила и облеклото.