Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

14 Октомври – Световен ден на стандартизациятаМеждународните стандарти и четвъртата индустриална революция

14 Октомври – Световен ден на стандартизацията

Международните стандарти и четвъртата индустриална революция

(Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация)

Така както стандартите имаха централна роля в първата индустриална революция преди повече от 250 години, така и сега те са определящи за развоя на четвъртата индустриална революция

Четвъртата индустриална революция се свързва с нововъзникващите технологии, които размиват традиционните граници между физическия, биологическия свят и този на цифрите. Тази нарастваща обвързаност на хора и неща ще се отрази върху това как произвеждаме, търгуваме и общуваме, така както парната машина преобрази методите за производство и внесе промяна в начина на живот на много общества по време на първата индустриална революция.

През 18 век преходът от ръчен труд към използването на машини във фабриките създава необходимостта от стандарти, например с цел смяна на машинните части и въвеждането на специализирано масово производство.

Днес стандартите отново заемат ключово място в прехода към една нова ера. Бързите промени, на които сме свидетели, не биха били възможни без тях. Иноваторите разчитат на международните стандарти, създадени от международните организации за стандартизация, за да гарантират съвместимост и взаимозаменяемост, така че новите технологии да могат да бъдат адаптирани безпроблемно. Те са също така средство за разпространяване на знания и иновации по целия свят.

Бързият темп на промени в резултат на четвъртата индустриална революция има своите предизвикателства. Роботи и изкуствен интелект все повече ще извършват дейности, изпълнявани преди това от човек, а добавъчното производство (известно още като „триизмерно принтиране”) ще промени начина на създаване на продукти и ще даде възможност да „принтираме нещата“ у дома. И тъй като всичко, което ни заобикаля, е дигитално свързано, от самолет до бебефони, уязвимостта на данните и последиците от пробив, са винаги от първостепенно значение. Това са само някои от примерите за проблеми, предизвикани от новото поколение на умни технологии, които се градят на основата на голям обем данни, нарастваща интеграция, „облачно” хранилище за данни и отворена комуникация между устройствата. Международните стандарти са мощно средство за осигуряване на безопасността и намаляване до минимум на рисковете. Например, стандартите за сигурност позволяват осигуряването на сигурна защита на нашите данни и възпиране на хакерите от зловредни действия. Те ще направят също така по-лесно взаимодействието между роботите и човека.

Четвъртата индустриална революция е в ход, но за да се извлече пълния й потенциал в полза на обществото, стандартите са от първостепенно значение.