Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

14 ОКТОМВРИ 2019 – СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

14 ОКТОМВРИ 20****19 – СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Традиционно обръщение на президентите на международните организации по стандартизация по случай 14 октомври

![](/images/upload/Novini/images/wsd/James_M.Shannon.jpg) ![](/images/upload/Novini/images/wsd/John-Walter.jpg) ![](/images/upload/Novini/images/wsd/Houlin_Zhao.jpg)
**James** **M****.** **Shannon** *президент на Международната електротехническа комисия* *(**IEC**)* **John** **Walter** *президент на Международната организация за стандартизация* *(**ISO**)* **Houlin Zhao** *генерален секретар на Международния телекомуникационен съюз* *(**ITU**)*

ВИДЕОСТАНДАРТИТЕ СЪЗДАВАТ СВЕТОВНА СЦЕНА

Видеото е съвременната медия за изразяване. Технологичният прогрес в областта на видеото променя света, в който живеем, въвеждайки революционни промени в областта на развлекателните дейности, правейки възможна връзката между приятели и семейства по целия свят, обогатявайки опита ни в комуникациите и допринасяйки за извършването на значими подобрения в областта на медицината и образованието.

Иновациите от последните десетилетия дадоха значителен тласък в усъвършенстването на качествата на видеото. Така видеото се превърна в още по-достъпна медия, помагаща на хората по света да споделят истории от своя живот в ярки, живи картини. Тези достижения в постигането на достъпност и съвършенство на видеото са възможни благодарение на международните стандарти.

Стандартизираните алгоритми за компресия на видеоизображения, създадени от съвместната работа на международните организации за стандартизация, IEC, ISO и ITU, бяха удостоени с две награди Emmy, което само по себе си е признание за съществената роля, която изпълнява стандартизацията, предоставяйки средство на индустрията да удовлетворява все по-нарастващото търсене на видеоизображения, едно от най-популярните приложения в областта на световните мрежи.

Международните стандарти удовлетворяват потребностите на индустрията по отношение на ефективност на форматите за компресия и правят възможен плавния преход към следващото поколение технологични разработки за видеокомпресия, като помагат на индустрията да получи максимална възвръщаемост от всяка инвестиция.

Благодарение на стандартите, признати и приложими по целия свят, видеокодирането върху едно устройство може да бъде разкодирано на друго, независимо от използваното устройство. Това спомага за появата на икономии от мащаба, които допринасят за растежа на пазара, давайки увереност на иноваторите да инвестират в нови приложения и услуги за видео.