Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между партньори.

Колекции от стандарти

С цел да бъдем полезни на нашите клиенти, създаваме колекции от стандарти в различни актуални области, предоставяйки значителна отстъпка от цената.

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти.


За да работите винаги с актуалните стандарти

Услуга "Абонамент за актуалност на български стандарти"

Новини и събития

Обучения и уебинари през 2023 г.

С цел да направи стандартите по-достъпни и разбираеми, БИС организира обучения и уебинари, които спомагат за тяхното разбиране и прилагане.

още

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

prБДС 17413:2023 „Течни горива. Определяне на специфичната топлина на изгаряне чрез калориметрична бомба“

още

Нова колекция „Стандарти за медицински изделия”

В нея са включени най-търсените и широко приложими стандарти за медицински изделия.

още

Декларациите по отношение на околната среда – темата на новия брой на „БДС Компас”

Екодекларациите помагат да опазим природата и предоставят информация за характеристиките на даден продукт или услуга, свързани с околната среда.

още

БИС беше домакин на първата партньорска среща по проект B-Green-ED

На 7.12.2022 г. в БИС се проведе първата партньорска среща на международния проект „Подпомагане на прехода към зелено бъдеще чрез университетски курсове за микроквалификации“ (B-Green-ED).

още

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 06.12.2022

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

още

Официален бюлетин

Абонирай се за официален бюлетин на БИС, в който се публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Standards + Innovation

Открийте как стандартизацията може да подпомогне растежа на иновациите и научните изследвания.