Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между партньори.

Колекции от стандарти

С цел да бъдем полезни на нашите клиенти, създаваме колекции от стандарти в различни актуални области, предоставяйки значителна отстъпка от цената.

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти.


За да работите винаги с актуалните стандарти

Услуга "Абонамент за актуалност на български стандарти"

Новини и събития

Предложение за създаване на съвместен технически комитет (CEN-CLC/JTC) „Хоризонтални въпроси за лични предпазни средства“

Обхват: създаване на стандартизационни документи, които включват повече от един вид ЛПС.

още

Предложение за създаване на проектен комитет на ISO „Устойчиви суровини“

Предложение на ISO за нов проектен комитет "Sustainable Raw Materials"

още

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Кръгова икономика”

Обхват: Стандартизация в областта на кръговата икономика за разработване на хоризонтални стандарти, свързани с европейските специфични условия, законодателство и политика.

още

Покана за участие в редовното общо събраниe на БИС 16 юни 2023 г.

(обн. ДВ, брой 42 от 12.05.2023 г.)

още

България ще бъде домакин на срещите на Работна група 21 към ISO/IEC JTC 1/SС 22 за програмния език С++

България ще бъде домакин на срещите на Работна група 21 към Международния комитет по стандартизация ISO/IEC JTC 1/SС 22 за разработване на стандарти за програмния език С++

още

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 28 „Метрология“

prБДС 17397-2:2023 „Метрология. Част 2: Речник на термините по законова метрология“.

още

Официален бюлетин

Абонирай се за официален бюлетин на БИС, в който се публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Standards + Innovation

Открийте как стандартизацията може да подпомогне растежа на иновациите и научните изследвания.