Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между партньори.

Колекции от стандарти

С цел да бъдем полезни на нашите клиенти, създаваме колекции от стандарти в различни актуални области, предоставяйки значителна отстъпка от цената.

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти.


За да работите винаги с актуалните стандарти

Услуга "Абонамент за актуалност на български стандарти"

Новини и събития

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Прах и прашни бури”

Обхват: стандартизация в областта на естествения прах и прашните бури в градски мащаб и в индустриални градове, като се изключва изкуствения/производствен прах.

още

ISO публикува стандартизационен документ „Насоки за нетни нулеви емисии“

Международната организация за стандартизация (ISO) обяви публикуването на IWA 42 Net Zero Guidelines (международно споразумение на работен форум „Насоки за нетни нулеви емисии“)

още

Временно се прекратява услугата „Четене на стандарти онлайн“

Информираме Ви, че Българският институт за стандартизация временно прекратява предоставянето на услугата „Четене на стандарти онлайн“

още

Обществено допитване за проекти на национални приложения

В изпълнение на работната програма на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс“ БИС обявява за обществено допитване prБДС EN 197-1:2011/NA и prБДС EN 13282-1:2013/NA

още

Предложение на ISO за нова работна тема „Система за управление на целите за устойчиво развитие на ООН. Изисквания към всяка организация“

Обхват: Този международен стандарт ще определя изискванията за система за управление относно целите на устойчиво развитие (ЦУР), когато организацията е необходимо да демонстрира и подобри своята работа и представяне по отношение на ЦУР на ООН

още

Предложение на ISO за нова област на техническа дейност „Стандартизация в областта на управленското консултиране“

Обхват: Стандартизация в областта на управленското консултиране. Изключени са техническите аспекти, които са в обхвата на ISO/TC 225 „Проучване на пазара, мненията и социални изследвания“, и ISO/TC 260 „Управление на човешките ресурси“.

още

Официален бюлетин

Абонирай се за официален бюлетин на БИС, в който се публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Standards + Innovation

Открийте как стандартизацията може да подпомогне растежа на иновациите и научните изследвания.