Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

Стандартите се разработват и публикуват в интерес на обществото и представляват мощно средство за информация и взаимно разбиране между партньори.

Колекции от стандарти

С цел да бъдем полезни на нашите клиенти, създаваме колекции от стандарти в различни актуални области, предоставяйки значителна отстъпка от цената.

Обществено допитване

Общественото допитване е важна част от стандартизационния процес, необходима за удовлетворяване на изискванията за прозрачност и консенсус при разработването на стандарти.


За да работите винаги с актуалните стандарти

Услуга "Абонамент за актуалност на български стандарти"

Новини и събития

Уебинар на тема „Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление” на 5 декември 2023 г.

Разглеждат се стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018, ISO 31000:2018

още

Новите Еврокодове – предизвикателства - обновена на 17.11.2023

Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия.

още

Проучване на ЕК относно стандартизацията – изразете своето мнение!

Въпросите от проучването включват информация за стандартите, които използвате, тяхното значение за дейността и успехите ви, наличие на сертификация, участие в дейността по стандартизация и др.

още

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 5

prБДС EN 206:2013+А2:2021/NA Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (NA)

още

Предложение за отмяна на български стандарти - БДС 12:2010 Българско кисело мляко и БДС 15:2010 Българско бяло саламурено сирене

Обосновка за това предложение е вписването на продукти с наименования Българско кисело мляко и Българско бяло саламурено сирене в Европейския регистър за защитените наименования за произход, които съвпадат със заглавията на стандартите.

още

Три нови колекции в областта на пътното строителство

Колекциите са на тема: геотекстил, материали за пътна маркировка и технически изисквания за използваните почви и материали при изграждане на автомагистрали, скоростни пътища

още

Официален бюлетин

Абонирай се за официален бюлетин на БИС, в който се публикува ежемесечно информация за стандарти и стандартизационни документи както и друга полезна информация

Standards + Innovation

Открийте как стандартизацията може да подпомогне растежа на иновациите и научните изследвания.